KALİTE POLİTİKAMIZ

BODO BODE DOĞRUSAN A.Ş., tecrübesini ve güvenilirliğini, müşteri memnuniyetini sağlamak için gönüllü olarak, temel kabul etmiştir. Sürekli iyileştirme ve teknolojik yaklaşımlar ile müşteri memnuniyetinin arttırılması için aşağıdaki ana stratejileri belirlemiştir.

 • KALİTELİ ÜRÜN
 • ZAMANINDA SEVKİYAT
 • UYGUN FİYAT
 • BİLGİ – HİZMET KALİTESİ

Bu stratejilerde başarıya ulaşmak için şu adımlarımız mevcuttur:

 • Çalışanlarımızın memnuniyeti ve ekip çalışmalarına katılımları
 • Teknolojinin, bilginin getirdiği yenilikleri uygulamak
 • Proje ömrü boyunca müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılanmak
 • Tedarikçilerimizin kalite ve sevkiyat güvenilirliği sağlamak

BODO BODE DOĞRUSAN A.Ş. yönetim kadrosu ve çalışanları, bu politikaya uygun hareket etmeyi; kanunların, yönetmeliklerin ve yönetim sistemlerinin gerekliliklerine uymayı kabul ve taahhüt eder.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Otomotiv ve raylı sistemler sektörüne tasarım ve üretim yapan firmamız;

 • Gelecek nesillere yaşanılabilir çevre ve kullanılabilir doğal kaynak bırakmak,
 • Çevreyi korumak ve çevre kirliliğini önlemek,
 • Yasal ve diğer yükümlülükleri tam ve zamanında yerine getirmek,
 • Atık oluşumunu azaltmak ve geri dönüştürülebilirliği arttırmak,
 • Çalışanlarda, tedarikçilerde çevre bilinci oluşturmak ve farkındalığını sağlamak,
 • Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uymayı, performansını artırmayı ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı çevre politikası olarak kabul etmiştir.

BODO BODE DOĞRUSAN A.Ş. yönetim kadrosu ve çalışanları, bu politikaya uygun hareket etmeyi; kanunların, yönetmeliklerin ve yönetim sistemlerinin gerekliliklerine uymayı kabul ve taahhüt eder.


ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Çevre Yönetim Sistemi kapsamında Firmamız; yaşam döngüsü yaklaşımı ile iç-dış hususlarını, ilgili taraf-beklentilerini, uygunluk yükümlülüklerini belirlemiş ve bunları yerine getirmektedir. Bu çalışmalar firmamızın tüm lokasyonlarında (Merkez ve Şube) aynı organizasyon yapımız ile gerçekleştirilmiştir. İlgili taraflar mutabık kalınan tarihte çevre uygulamalarını yerinde görmek üzere firmamızı ziyaret edebilirler.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Otomotiv ve raylı sistemler sektörüne tasarım ve üretim yapan firmamız;

 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbir ve önlemleri belirlemeyi ve bunları uygulamayı,
 • Sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı için güvenli ve uygun ekipman kullanmayı,
 • İlgili çalışanlar ve çalışan temsilcilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği toplantılarına katılımı ile çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini arttırmayı,
 • Tedarikçilerin İş Sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmayı,
 • İş sağlığı ve Güvenliği kültürünü yaşam tarzı olarak benimsemeyi İş Sağlığı ve Güvenliği politikası olarak kabul etmiştir.

BODO BODE DOĞRUSAN A.Ş. yönetim kadrosu ve çalışanları, bu politikaya uygun hareket etmeyi; kanunların, yönetmeliklerin ve yönetim sistemlerinin gerekliliklerine uymayı kabul ve taahhüt eder.